شرکت ایران جهش شرکت ایران جهش شرکت ایران جهش
محصولات شرکت ایران جهش

پمپ طبقاتی

توضيح فارسي : موارد کاربرد پمپ طبقاتی :

-بوستر پمپ-پمپ تغذیه دیگ بخار-پمپاژ آب کندانس شده-برای تهیه آب شهرها-تهیه آب مورد نیاز در مصارف صنعتی-امور مربوط به آب رسانی-مراکز آبیاری بارانی-شستشو با فشار زیاد-پمپ های آتش نشانی

______________________________________________________________________________

تعریف پمپ :


-پمپ دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند و نتیجه آن افزایش انرژی پتانسیل (فشار سیال عبوری از پمپ) یا انرژی جنبشی (سرعت سیال) و انتقال سیال است. پمپ ها به دو دسته شامل پمپ های دینامیکی و پمپ های جابه جایی مثبت تقسیم می شوند.
پمپ های دینامیکی پمپ هایی هستند که در آنها انتقال انرژی به سیال به صورت دینامیکی است.
پمپ های جابه جایی مثبت پمپ هایی هستند که سیال توسط آنها جابه جا می شود.به عبارتی تفاوت دو نوع پمپ یاد شده در نحوه انتقال انرژی به سیال است.

قيمت ها:

قیمت   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.iranjahesh.ir

فايل ضميمه :

download

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3053

شرکت ایران جهش